Deze website wordt beheerd door Red Pepper Art & Design. Door u toegang te verschaffen tot deze website van Red Pepper Art & Design, accepteert u dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
Red Pepper Art & Design besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Red Pepper Art & Design is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is Red Pepper Art & Design aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Red Pepper Art & Design of door u aan Red Pepper Art & Design middels een website van Red Pepper Art & Design of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Red Pepper Art & Design geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Red Pepper Art & Design via deze website. Red Pepper Art & Design aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Red Pepper Art & Design garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De gegevens op deze website van Red Pepper Art & Design kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Red Pepper Art & Design worden gewijzigd.